OFİS

Ofis hizmetlerimizden yararlanın !

TEŞVİKLER
Genç girişimciler yeni bir iş kurarken, gelir güvencesi eksikliği ve finansal destek yoksunluğu gibi birçok engel ile karşılaşmaktadır. Avrupa ekonomisinde, girişimciliğin ve kendi işini kurmanın değeri kabul görmeye başlamışken, Türk hükümetinin reform takvimi de yeni iş kurmayı teşvike odaklanmıştır. Bu kapsamda, uzun süredir beklenen ve Türk hukukunun çeşitli alanlarını düzenleyen bir torba kanun olan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“6663 Sayılı Kanun”) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Şubat ayında kabul edilmiştir.
6663 Sayılı Kanun, Gelir Vergisi Kanunu’nu değiştirerek genç girişimciler için yeni bir vergi muafiyeti getirmiştir. İlgili düzenlemenin gerekçesi, genç işyeri sahiplerinin ülkenin ekonomik büyümesine ve yaratıcılığa katkılarını vurgulamaktadır. Bu çerçevede, 6663 Sayılı Kanun’da öngörülen şartları taşıyan genç girişimciler, üç yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacaklardır .
6663 Sayılı Kanun’un, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 20. maddesini değiştiren 1. maddesi uyarınca, (i) ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve (ii) mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’ye kadar olan kısmı gelir vergisinden muaf tutulabilecektir. Bu kriterlere uygun olan girişimciler, yeni vergi muafiyetinden, aşağıdaki şartlara tabi olarak faydalanabilecektir:
(i) İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması;
(ii) Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi;
(iii) Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması;
(iv) Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması
(v) Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla yukarıda (i)-(iv)’te sayılan şartları taşıması.
6663 Sayılı Kanun ile sağlanan teşviklerin yanı sıra, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (“KOSGEB”) 2003 yılından bu yana Girişimcilik Destek Programı’nı yürütmektedir. 2015 yılının sonunda bu program dâhilinde girişimcilere sağlanan destek tutarları yükseltilmiştir. Bu çerçevede, KOSGEB’in kriterlerine uyangirişimciler 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek ve 100.000 TL’ye kadar da faizsiz kredi almaya hak kazanmaktadır.
MGA DIGITAL REALTY

Eğitimli, standartları olan, ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem yapma kabiliyetine sahip kurumsal bir firma olan MGA Digital Realty sizlere güvenilir ve sağlam bir marka ile birlikte büyüme ve iş yapma fırsatını sunuyor.

PROFESYONEL MGA FRANCHISE AĞINA KATILIN

Eğitim,hukuk,finans,proje,bilgi işlem ayrıcalıkları portföy almak,portföy satmak ve daha bir çok konuda MGA sizinle !

EGİTİM

Dilediğiniz zaman,dilediğiniz yerden,sınırsız bilgiye ulaşırsınız. Öğrenme süresini kendiniz belirlersiniz.

Destek

MGA Digital Realty bayilerine profesyonel destek sağlamaktadır. Sizin için herşeyi kolaylaştırıyoruz.

Pazarlama

Bayilerimiz için pazarlama desteği ile portföylerinizi dünyanın heryerinde yayınlayın ve takibini yapın.

HUKUK

Hukuk desteğimiz sayesinde sorunlarınızı anında çözün !

BİLGİ İŞLEM

Tecrübeli ve sektörel deneyimli bilgi işlem kadrolarımız ile yeni trende uygun marketing projeleri ile size tam destek sağlamaktadır.

OFİS

Ofis hizmetlerimizden yararlanarak müşterilerinize prestij sunun.

MGA'dan aldığım digital franchise ile kısa sürede çok sayıda portföy ve müşteri kazandım. Verdikleri hizmetler ve kolaylıklar sayesinde herşey hazır olarak bana teslim edildi. Eğitim programları sayesinde kendimi geliştirdim ve bende artık bir Emlak patronu oldum..

Seda BİLGİN

Verdikleri hizmet ile çok kısa sürede kendime bir iş kurdum. MGA'ya teşekkürler.

Ahmet MEHMET